01.

Lan ongizatea

Lanaren eraginkortasunean hobetzeko azken urteetan emaitza onenetakoak lortu dituen tresnatzat hartzen da.

02.

Sasoi eredua

SASOI Bienestar Laboral/Lan Ongizateak eredu propio eta tresna espezifiko bat garatu du planteatutako helburuak gauzatzeko.

03.

Taldea

SASOI Bienestar Laboral/Lan Ongizatea goi-mailako kualifikazioa duten espezialisten diziplina anitzeko talde batek osatzen du.

LAN ERAGINKORTASUNA

Zer da Lan Ongizatea?

LAN ONGIZATEA lanaren eraginkortasunean hobetzeko azken urteetan emaitza onenetakoak lortu dituen tresnatzat hartzen da (erabaki zailak hartzea, sormena, kontzentrazioa, estresarekiko erresistentzia…).

Egunerokoan, ez da beti erraza gure gorputza eta burua sasoian izatea. Lan-ingurunean, faktore ugarik baldintzatzen dute gure osasuna, eta horiek gure etekin fisikoa eta mentala urritu dezakete. Horien artean daude eserita edo zutik ordu asko lan egitea, mugimendu errepikakorrak, estresa, zama mentala eta nekea.

Pertsonak dira enpresa eta erakundeetako aktiborik baliotsuena. Garrantzitsua da pertsonak indartsu, osasuntsu eta motibatuta egotea. Hori da bide bakarra enpresa urrutira iristeko eta bere helburuak lortzeko.

Lan Ongizateko Programak

ONURAK

Egoera fisikoak eta mentalak produktibitatean, etekinean, lan-giroan, absentismoan, segurtasunean, prebentzioan eta irudi korporatiboan (besteak beste) eragina duen edozein erakundetan, Lan Ongizateko programek onura garrantzitsuak dakartzate:

 • Absentismoa eta osasunarekin lotutako kostuak murriztea.
 • Laneko gogobetetasuna areagotzea, giroa eta harremanak hobetzea.
 • Lan-indar egonkorragoa, talentua atxikitzea.
 • Langileen interesak erakundearen interesekin bat egitea.
 • Lantaldeen kohesioa erraztea eta etekina areagotzea.
 • Erakundeak proiektatzen duen kanpoko eta barruko irudia hobetzea.
 • Erakundearen enpresa-erantzukizun soziala ikusgai jartzea.

“SASOIA” “osasun ona, indarra” da. “SASOIAN EGOTEA” “gorputzaldi onean” egotea da. Termino horietatik abiatuta sortu da SASOI Bienestar Laboral/Lan Ongizatea.

SASOIK MUGITU

Egiten zaitu

“Mens sana in corpore sano” eta “ariketa sendagaia da” premisak oinarri hartuta, ariketak osasun fisikoaren eta mentalaren gainean dituen onurak frogatzen dituzten azterlan ugarik dakarten informazioarekin, SASOI Bienestar Laboral/Lan Ongizatean uste osoa dugu pertsonak eta enpresak indartzeko Ariketa Fisikoak duen boterean.

Horregatik, sedentarismoa gaixotasun hilgarrien sorburu delako, eta frogatuta dagoelako ariketa fisikoak ondorio onuragarriak dituela gure osasunean eta aldartean, eta zentzu guztietan indartsuago egiten gaituela, SASOI Bienestar Laboral/Lan Ongizatean uste dugu jarduera fisikoa oso kontuan hartu beharreko aldagaia dela lan-ingurunean osasuna eta ongizatea sustatzeko programetan. Gainera, taldeko ariketa fisikoak beste faktore batzuk bultzatzen ditu, hala nola lankidetza, taldeen kohesioa eta lan-giro egokia.

Giza gorputza mugitzeko dago diseinatuta, ez, ordea, idazmahai baten aurren edo zutik orduak eta orduak egoteko. SASOI Bienestar Laboral/Lan Ongizatea espezialista da jarduera fisikoak bizi-ohitura osasungarritzat txertatzen, eta horrek lanaren eta antolamenduaren ingurunean dakartzan onura guztiak helarazten.

LAN

Filosofia

Gure esku-hartzeak diseinatzean eta abian jartzean, zorrotz errespetatzen ditugu gure zerbitzuen hartzaile den enpresa edo erakundearen misioa, ikuspegia eta balioak. Gure ustez, enpresa edo erakunde bakoitza desberdina da. Hain zuzen, horregatik, gure proposamen guztiak bakarrak eta bestelakoak dira. Guztiak malguak dira eta aukera ematen dute enpresa edo erakunde bakoitzaren ezaugarri, itxaropen eta beharretara egokitzeko.

Gure interes nagusia da zerbitzuen hartzaile diren pertsonengan portaera osasungarriak sustatzea, betiere haien osasun-egoera, beharrak eta aldartea errespetatuz,

giza kapitala indartzeari lehentasuna emanda eta prozesu osoan zehar pertsonen eta erakundeen ondoan egonda.

Inposaketarik gabe egiten dugu lan, programetan eta esku-hartzeetan partaidetzaren borondatezkotasuna sustatuta, “derrigortasunik ezaren” ikuspegitik, baina gure indar eta baliabide guztiak jarrita pertsona guztien partaidetza, inplikazioa eta konpromisoa lortzeko, euren lanaren eta osasunaren beraren gaineko erantzukizuna onartzearen onurak ematen duen aukera baliatuta.

Taldea

SASOI Bienestar Laboral/Lan Ongizatea goi-mailako kualifikazioa duten espezialisten diziplina anitzeko talde batek osatzen du.

Espezialistak arlo hauetan: Erakunde-psikologia, ergonomia, psikosoziologia aurreratua, aldaketaren kudeaketa, erakundeen eta pertsonen kudeaketa, esku hartzeko programen diseinua/ebaluazioa, coaching eta prestakuntza.

Espezialistak jarduera fisikoan: Jarreraren berreziketa, ariketa zuzentzailea eta berregokitzapenekoa, birprogramazio abdominal hipopresiboa, pilates, yoga, entrenamendu funtzional pertsonala eta taldekoa, eremu eta instalazioen egokitzapena eta diseinua jarduera fisikoa egiteko.

Espezialistak nutrizioan eta elikadura osasungarrian.

Nola

Dihardugu?
Valoración y diagnóstico
BALORAZIO ETA DIAGNOSTIKOA
Baloratu eta diagnostikatzen dugu: lanpostu, instalazio eta azpiegituren ezaugarriak aztertzen ditugu. Pertsona eta enpresen berariazko beharrak hautematen ditugu.
Estudio y estrategia
EGOERAREN AZTERKETA ETA ESTRATEGIA
Abiapuntuko egoera aztertzen dugu eta enpresa bakoitzari hoberen egokitzen zaion estrategia planteatzen dugu.
Implementación
JARRAIPENA
Jarraipena abiarazi, lagundu, gainbegiratu eta pertsonalizatzen dugu.
Diseño del programa a medida
ESKU HARTZEA
Neurrirako esku-hartzeak eta barruko komunikazio-plana diseinatzen ditugu: helburuak, metodologiak, tresnak, faseak, ekintza zehatzak eta adierazleak definitzen ditugu.
Evaluación
EBALUAZIOA
Emaitzak ebaluatzen ditugu, aurretiaz zehaztutako adierazleak aztertu eta interpretatuta.

EREDUA

Produktibitatea handitzen

SASOI Bienestar Laboral/Lan Ongizatea eredu propio eta tresna espezifiko bat garatu du planteatutako helburuak gauzatzeko.

Gure eredua baliabide eraginkor eta seguruenetakoa da enpresetan eta gaur egungo mundu profesionalean bizi-kalitatea hobetzeko. Proposamen praktiko bat da, ez terapeutikoa, eta eskaintzen dituen baliabideak eguneroko bizitzan txertatzen direnean, bizi-kalitatean eta lan-giroan hobekuntza nabarmena lortzen da.

SASOI Bienestar Laboral/Lan Ongizatearen ereduak egiten duen proposamenaren bitartez, lan-ingurunean pertsonen produktibitatea eta bizi-kalitatea areagotzea lortzen da: lantaldeen ongizatea handitzea, ezagutza sortzea, pertsonala fidelizatzea, lan-giroa nabarmen hobetzea eta laneko gaixotasunen eta absentismoaren ondoriozko kostuak murriztea. Laburbilduz, lan-jardun hobea lortzen da maila guztietan.

Horretarako:

.
Lan-produktibitatean eragina duten arrisku-faktoreak HAUTEMATEN ditu.
.
Bizi-ohitura osasungarriak sustatu, hartu eta mantentzen ESKU HARTZEN du.
.
Ohitura berriak hartzen, taldeak indartzen, lan-giroa hobetzen eta gaixotasunei aurrea hartzen LAGUNTZEN du.
.
Langileen osasuna hobetu eta mantentzeko estrategiak GARATZEN ditu.
.
Portaera osasungarriak SUSTATZEN ditu.
.
Giza kapitala indartzeari LEHENTASUNA EMATEN dio, ongizatera eta produktibitatera bideratuta.
.
Programak enpresaren kudeaketa estrategikoan TXERTATZEN ditu.
.
Etekin txikiaren eta motibazioa galtzearen arazorako konponbideak PROPOSATZEN ditu.
.
Prozesu osoan zehar pertsonen eta erakundeen ONDOAN DAGO.
Zerbitzuak

Presentzia birtuala duten programak

ENPRESA OSASUNTSUAK 

 

LEHEN PAUSOAK
 • Barne komunikazio plana
 • Eduki pertsonalizatuak
 • On-line/zuzeneko 3 tailer
 • Eten aktiboak On-line
 • SASOI APPrako sarbide mugagabea
HITZ EGINGO DUGU?
OSASUNA ETA ONGIZATEA
 • Barne komunikazio plana
 • Eduki pertsonalizatuak
 • On-line/zuzeneko 4 tailer
 • Zuzeneko on-line ariketa fisiko 24 saio
 • Eten aktiboak On-line
 • SASOI APPrako sarbide mugagabea
HITZ EGINGO DUGU?
NIRE ENPRESA, OSASUNTSUA DA
 • Barne komunikazio plana
 • Eduki pertsonalizatuak
 • On-line/zuzeneko 6 tailer
 • Zuzeneko on-line ariketa fisiko 48 saio
 • Eten aktiboak On-line
 • SASOI APPrako sarbide mugagabea
HITZ EGINGO DUGU?
*INFORMAZIO GEHIAGO, PROGRAMA PERTSONALIZATUAK ETA AURREKONTUAK ESKATZEKO GURE FORMULARIOAN.
Bezeroak

Gure

Bloga

Hitz egiten dugu?

Kontaktua

Idatzi gaitzazu

Kontaktu-formularioa

  Izena *
  Zure emaila *
  Gaia
  Iruzkina

  Gure

  Kolaborazioa

  SASOI Bienestar Laboral/Lan Ongizatea está adherido al movimiento «GOSASUN» de Innobasque.

  euEuskara